0 (212) 875 22 66

 

0 (555) 225 08 74

İSMMMO

       

Sirküler

 

Mali Sirküler


SİRKÜLER
 HAZİRAN 2017 mali sirküler
 29.06.2017 » İkale Bedellerinin SGK Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi.
 28.06.2017 » 1 Temmuz 2017 Tarihinde Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Kapsamında Yapılan Satışlarda e-Fatura Düzenlenmesi Zorunluluğu ...
 28.06.2017 » ÖTV Uygulamasına İlişkin Diplomatik İstisna ve Standart Yakıt Deposu Düzenlemelerinde Değişiklik Yapıldı.
 23.06.2017 » İşverenlere Sağlanan Prim Teşvikleri.
 23.06.2017 » KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Konusunda Değişiklik Yapıldı.
 19.06.2017 » Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerine Verilecek Asgari Ücret Desteği.
 17.06.2017 » Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksitinin Haziran Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi.
 16.06.2017 » Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır.
 14.06.2017 » Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri.
 12.06.2017 » Araç Kiralama ve Borsadan Yapılan Zirai Ürün Teslimlerinde Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasında Değişiklik Yapıldı.
 12.06.2017 » Haftalık, Günlük veya Benzeri Şekilde Kısa Süreli Konut Kira Ödemelerinin Banka veya PTT’den Yapılması Zorunluluğu Getirildi.
 06.06.2017 » Kimlik Bildirme Kanunu’na Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları.
 05.06.2017 » Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Yayımlandı.
 05.06.2017 » Van İlinin Tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde Mücbir Sebep Halinin Sonlandırılması, Vergi Beyannameleri ve ...
 
 MAYIS 2017 mali sirküler
 30.05.2017 » Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Taksitlerin 31 Mayıs 2017 Çarşamba Gününe Kadar Ödenmesi Gerekiyor.
 29.05.2017 » SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması.
 27.05.2017 » Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili ve Bakanlar Kuruluna Tanınan Tecil Yetkisi.
 27.05.2017 » Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ...
 26.05.2017 » Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin e-Defterlerinin Oluşturulma ve İmzalanması ile Beratlarının Yüklenme Süresi 31 Mayıs 2017 Günü Sona ...
 24.05.2017 » 2017 Yılı Emlak Vergisi Birinci Taksiti Ödeme Süresi 31 Mayıs 2017 Çarşamba Günü Sona Eriyor.
 23.05.2017 » “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” nin Onaylandığına İlişkin Kanun Yayımlandı.
 23.05.2017 » Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uygulanan İşyerlerinde Asgari Ücret Desteği.
 22.05.2017 » İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.
 17.05.2017 » Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı.
 15.05.2017 » e-Bildirge Sisteminin 1 Gün Süreyle Devre Dışı Kalması.
 05.05.2017 » Yabancılara ve Türkiye’de Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması.
 02.05.2017 » Vergi Numarası ve SGK İşyeri Numarası Eşleştirme İşlemlerinde 2 Mayıs 2017 Tarihi Son Gün.
 02.05.2017 » KDV ve ÖTV İndirimlerinde Süre Uzatımı.
 
 NİSAN 2017 mali sirküler
 25.04.2017 » Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul ve Esaslar.
 24.04.2017 » Yeminli Mali Müşavirlerin e-Defter Uygulamaları Kapsamında Defter Tasdik Bilgisi ve Belge Kayıtlarının Tespitine Yönelik İşlemleri ...
 19.04.2017 » 2017 Yılında Asgari Ücret Desteğinin Devamına İlişkin Uygulama Esasları.
 19.04.2017 » İlave İstihdam Sigorta Prim Teşviki.
 13.04.2017 » Gelir İdaresi Başkanlığı, 6770 Sayılı Kanun Gereğince Ertelenen, Aralık 2016 Ayına Ait Sigorta Primlerinin 2016 Yılı Kazancının ...
 07.04.2017 » 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı.
 03.04.2017 » 7.000 TL’nin Üzerinde Olması Durumunda Tevsik Zorunluluğu Bulunan Tahsilat ve Ödemelerin Kapsamı Daraltıldı.
 
 MART 2017 mali sirküler
 30.03.2017 » Gelir Vergisi Mükelleflerinin Berat Dosyalarını 31 Mart 2017 Tarihine Kadar Göndermeleri Gerekiyor.
 30.03.2017 » Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Verilme Süresi 2 Mayıs 2017 ...
 20.03.2017 » Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı.
 20.03.2017 » 1 Şubat 2017 Tarihinden Sonra Özel Sektör İşverenlerce İşe Alınanlar İçin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi ...
 13.03.2017 » Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarınca Yapılan Ödeme Hizmetlerinin BSMV ve KDV Karşısındaki Durumu.
 10.03.2017 » Damga Vergisi ile Harçlar Kanunlarında Değişiklik Yapıldı.
 10.03.2017 » Vietnam ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı.
 10.03.2017 » Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası.
 10.03.2017 » Güney Afrika Cumhuriyeti ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı.
 10.03.2017 » Gambiya ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı.
 10.03.2017 » Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor.
 10.03.2017 » Ar-Ge ve Tasarım İndirimine Konu Harcama Kalemleri Genişletildi.
 10.03.2017 » Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasında Destek ve Teşvik Kapsamında Değerlendirilecek Harcama Kalemleri Genişletildi.
 
 ŞUBAT 2017 mali sirküler
 27.02.2017 » Serbest Bölgeler Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı.
 22.02.2017 » Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2017/1) Yayımlandı.
 20.02.2017 » Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 1 Haziran 2017 Tarihinden İtibaren Kırşehir’de Başlıyor.
 17.02.2017 » Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
 16.02.2017 » 2016 Yılı Dördüncü Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
 14.02.2017 » Sahte Belge Düzenleme, Kullanma ve İştirak Fiilleri Dolayısıyla Teminat İstenmesi ve Meslek Mensuplarının Geçici Olarak Mesleki ...
 13.02.2017 » Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemiler ve Yatlar ile KOBİ Birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Uygulaması.
 08.02.2017 » Yabancı Paraların 31.12.2016 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları.
 07.02.2017 » Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapıldı.
 06.02.2017 » Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
 06.02.2017 » KDV, ÖTV ve Damga Vergi Oranlarında İndirim Yapıldı.
 03.02.2017 » İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır 10.000 TL’ye İndirildi.
 
 OCAK 2017 mali sirküler
 31.01.2017 » Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlikle İlgili Taban ve Tavan Ücretleri.
 30.01.2017 » 01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları.
 30.01.2017 » Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55) Yayımlandı.
 30.01.2017 » Meslek Mensuplarınca İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleri İçin Yapılacak Asgari İşçilik İncelemesi Sınırı Arttırıldı.
 30.01.2017 » 2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Birinci Taksiti.
 30.01.2017 » Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri.
 30.01.2017 » KDV, Kurumlar, Damga, Harçlar ve 6736 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapıldı.
 30.01.2017 » 6736 Sayılı Kanuna İlişkin Taksit Ödemeleri Dört Ay Ertelendi.
 20.01.2017 » Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı.
 10.01.2017 » Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı.
 09.01.2017 » Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı.
 04.01.2017 » 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları.
 03.01.2017 » 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları.
 03.01.2017 » Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedellerinde Artış.
 03.01.2017 » Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları.
 02.01.2017 » 2017 Yılında Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı Açıklandı.
 02.01.2017 » 2017 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi.
 02.01.2017 » 2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları % 7,5 Oranında Artırıldı.
 02.01.2017 » 2017 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı.
 02.01.2017 » 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.
 
 

 

Şirket Kurmanın Masrafı Nedir? Şahıs Şirketi mi? Limited Şirket mi? Ne Kadar Muhasebe Ücreti Öderim?

Sıkça Sorulan Sorular

 
Bir şirkette SSK'lı çalışırken home ofis şahıs şirketi kurabilir miyim? Bağ-Kur primi öder miyim?
 
Evden çalışıyorum, e-ticaret yapıyorum. Kira stopajı ne kadar öderim?
 
Nasıl vergi levhası alabilirim? Vergi levhası çıkarmanın maliyeti nedir?
 
Mavi kart ile şahıs işletmesi kurabilir miyim?
 
Instagram hesabımdan ürün tanıtımı ve satış yapıyorum. Karşılığında hesabıma para yatıyor. Vergi kaydı açmalı mıyım? Vergi levhasız çalışırsam ceza yer miyim? Cezası ne kadar olur?

Sıkça Sorulan Sorular

Hakkımızda

 
Muhasebe büromuz 2013 yılında Beylikdüzü'nde kuruldu. Şirket kurmak isteyenlere ve SMMM - serbest muhasebeci mali müşavir arayışında olan vergi mükelleflerine yerinde hizmet veriyoruz.

Hakkımızda
 

Hizmetlerimiz

 
Beylikdüzü bölgesinde mali müşavirlik ve şirket kuruluşları alanında hizmet veriyor, vergi mükelleflerinin defterlerini tutuyoruz. Vergi levhası çıkartmak için sürekli hizmet sunuyoruz.

Hizmetlerimiz
Şahıs Şirketi Kurmak
 
Ticari faaliyete başlamanın en hızlı ve en düşük maliyetli yolu şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurmaktır. 2017 yılında şahıs şirketi kurmak için yapmanız gereken tek işlem ticari faaliyetinizi sürdüğünüz bir işyeri adresi belirlemek. Bu adres; ikamet ettiğiniz ev "home-office" ya da kiraladığınız bir ofis - dükkan olabilir. Devamı için tıklayın!
 

Ana Sayfa  |  Şirket Kuruluşu  |  Hakkımızda  |  Hizmetlerimiz  |  Mevzuat  |  Sirküler  |  Referanslar  |  Soru •• Cevap  |  Formlar  |  İletişim

facebook   twitter   google plus   linkedin   instagram

© 2013 - 2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmetleri