2018 Defter Tasdik Ücretleri | Bitlis

Bitlis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlanan 2018 yılı defter tasdik ücretleri ve sarf malzeme katılım giderleri aşağıdaki gibidir :

İşletme Defteri | Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) – 450,00 TL

Bölge Bölge Defter Tasdik Ücretleri
Adana
Aksaray Alanya Ankara Antalya Bitlis Bursa Bodrum Çorum Denizli Fethiye Gaziantep İstanbul Kahramanmaraş Kocaeli Kütahya Nevşehir Samsun Sivas Şanlıurfa Trabzon Yozgat

Oda yönetim kurulumuzun, 01.12.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2018 yılında kullanılacak ticari
defterler, noter masrafları, 2018 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden
tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki kararlar alınmıştır.

Oda yönetim kurulumuzun almış olduğu tavsiye kararına, üyelerimizin özellikle uymalarını rica ederiz.

2018 Yılı Defter Tasdik ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri

1. İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri : 450,00 TL

(İşletme / Serbest meslek defteri noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK iş giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanıma masrafları ve 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarını binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli v.s.)

2. Bilanço Usulü Defter (Şahıs Bilanço) : 1.150,00 TL

(Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar, 12 aylık evrak alımı ve fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirge ile ilgili beyanname, bildirge tahakkuk makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri, internet kullanım masrafları, 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli v.s.)

3. Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketi) : 1.350,00 TL

( Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye, sarf malzemeleri ve diğer masraflar, 12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri ücretli izin takip belgesi, işçi ücret pusulası, çalışma belgesi , e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname bildirge tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi, A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları, 2018 yılı ücret sözleşmesinin binde 9.48’i kadar damga vergisi bedeli v.s.)

4. Elektronik Ortamda Defter : 1.500,00 TL

(Elektronik ortamda defter tutmaya olanak sağlayan elektronik defter genel tebliğinde defterleri elektronik ortamda oluşturmak kaydetmek muhafaza ve ibraz etmek isteyen gereken şartlara prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için envanter ila pay defteri yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye, sarf malzemeleri ve diğer masraflar, 12 aylık evrak alım, fotokopisi giderleri, e-beyanname, e- bildirge internet kullanım masrafları, 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9.48’i kadar damga vergisi bedeli v.s.)

5. Kapanış Tasdiki : 150,00 TL

(6102 sayılı T.T.K.’na göre Haziran 2018 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki.)

Notlar :
1. 2017 Yılında hizmet vereceğimiz müşterilerimizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup, sözleşme damga vergisi kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9.48 i kadar damga vergisine tabidir.
2. Ticaret sicil tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dahil olmayıp, ayrıca tahsil edecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan ticaret sicil tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.
3. Yukarıdaki tarife asgari tarifedir, her şube için % 20 ilave ücret alınacaktır.
4. Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
5. İlave her 100 sayfa için, ayrıca ücret alınacaktır.

Sermaye şirketlerinde; yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tasdiki için ilave ücret alınacaktır.

Bitlis ilinde 2017 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri aşağıdaki gibidir :

Oda yönetim kurulumuzun, 06.12.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2017 yılında kullanılacak ticari
defterler, noter masrafları, 2017 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden
tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki kararlar alınmıştır.

Oda yönetim kurulumuzun almış olduğu tavsiye kararına, üyelerimizin özellikle uymalarını rica ederiz.

2017 Yılı Defter Tasdik ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri

1. İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri : 400,00 TL

(İşletme / Serbest meslek defteri noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK iş giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanıma masrafları ve 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarını binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli v.s.)

2. Bilanço Usulü Defter (Şahıs Bilanço) : 1.100,00 TL

(Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar, 12 aylık evrak alımı ve fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirge ile ilgili beyanname, bildirge tahakkuk makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri, internet kullanım masrafları, 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli v.s.)

3. Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketi) : 1.300,00 TL

( Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye, sarf malzemeleri ve diğer masraflar, 12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri ücretli izin takip belgesi, işçi ücret pusulası, çalışma belgesi , e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname bildirge tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi, A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları, 2017 yılı ücret sözleşmesinin binde 9.48’i kadar damga vergisi bedeli v.s.)

4. Elektronik Ortamda Defter : 1.500,00 TL

(Elektronik ortamda defter tutmaya olanak sağlayan elektronik defter genel tebliğinde defterleri elektronik ortamda oluşturmak kaydetmek muhafaza ve ibraz etmek isteyen gereken şartlara prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için envanter ila pay defteri yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye, sarf malzemeleri ve diğer masraflar, 12 aylık evrak alım, fotokopisi giderleri, e-beyanname, e- bildirge internet kullanım masrafları, 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9.48’i kadar damga vergisi bedeli v.s.)

5. Kapanış Tasdiki : 150,00 TL

(6102 sayılı T.T.K.’na göre Haziran 2017 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki.)

Notlar :
1. 2017 Yılında hizmet vereceğimiz müşterilerimizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup, sözleşme damga vergisi kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9.48 i kadar damga vergisine tabidir.
2. Ticaret sicil tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dahil olmayıp, ayrıca tahsil edecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan ticaret sicil tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.
3. Yukarıdaki tarife asgari tarifedir, her şube için % 20 ilave ücret alınacaktır.
4. Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
5. İlave her 100 sayfa için, ayrıca ücret alınacaktır.

Sermaye şirketlerinde; yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tasdiki için ilave ücret alınacaktır.