Adana Defter Tasdik Ücretleri

2019 Defter Tasdik Ücretleri | Adana

Adana Defter Tasdik Ücretleri | Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlanan 2019 yılı defter tasdik ücretleri, e-defter ve defter beyan sistemi için sarf malzeme katılım giderleri aşağıdaki gibidir.

İşletme Defteri | Serbest Meslek Defteri | Basit Usul (İşçisiz) – 300,00 TL

Oda Danışma Meclisimizin 07/11/2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2019 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2019 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır.

Danışma Meclisinin almış olduğu tavsiye kararına uyulmasını rica ederiz.

2019 YILI MÜKELLEF İÇİN E-DEFTER VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ İÇİN SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ

1 – İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri – Basit Usul (İşçisiz) – 300,00 TL

İşletme defteri, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

2 – İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri – Basit Usul (İşçili) – 350,00 TL

İşletme defteri, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

İşletme defterleri 1 Ocak 2019’dan itibaren defter beyan sistemi kapsamına alınıyor.

E-Defter Beyan Sistemi

3 – Sermaye Şirketleri ve Bilanço Usulü Defterler (İşçisiz) – 1.050,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları, internet kullanım masrafları vs. 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs. (6102 Sayılı TTK’na göre Haziran 2019 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki.)

4 – Sermaye Şirketleri ve Bilanço Usulü Defterler (İşçili) – 1.250,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs. (6102 Sayılı TTK’na göre Haziran 2019 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki.)

5 – Elektronik Ortamda Defter – 1.840,00 TL

Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliğde defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve gereken şartlara – prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter tasdik ücreti,2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

Notlar :
1- 2019 yılında hizmet vereceğiniz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup, sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisine tabidir.
2- Sermaye Şirketlerinde, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tasdiki için ilave ücret alınır.

PDF dosya olarak indirmek için, tıklayın!

Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Adana ilinde 2018 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri için, tıklayın!

Bu sayfayı paylasmak istiyorum!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print