Güncel Vergi ve Sosyal Güvenlik Soruları ve Cevapları

Adi Ortaklık Nedir?

“Adi Ortaklık”, bir tür ortaklık yapısıdır ve genellikle Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre düzenlenir. Adi ortaklık, ortakların ortak bir işletme veya faaliyet için bir araya gelerek ortaklık anlaşması yapması ve işletmeyi birlikte yönetmesi durumunda oluşur. Adi ortaklıkta ortaklar, kişisel varlıklarını ortaklık faaliyetleri için kullanır ve dolayısıyla kişisel sorumlulukları vardır.

Adi ortaklıklarda herhangi bir sermaye asgari limiti yoktur ve ortaklar kendi öz sermayelerini koymakla yükümlüdürler. Ortaklar, kararı birlikte alır ve işletmeyi yönetirler. Adi ortaklık, genellikle küçük ölçekli işletmeler, esnaflar, küçük ticari işletmeler ve serbest meslek sahipleri tarafından tercih edilir.

Adi ortaklığın bazı önemli özellikleri şunlardır:

  • Sınırsız Sorumluluk: Ortaklar, işletmenin borçlarından sınırsız sorumludur. Yani, işletmenin borçları kişisel varlıklarına kadar ortaklar tarafından karşılanabilir.
  • Ortaklık Anlaşması: Adi ortaklık, ortaklar arasında yapılan bir ortaklık sözleşmesine dayanır. Bu sözleşme, ortakların hakları, sorumlulukları, kar paylaşımı ve işletmenin yönetimi gibi konuları düzenler.
  • Kollektif İsim Kullanımı: Adi ortaklık, ortakların adlarını veya kendi belirledikleri bir ismi işletmelerinde kullanabilirler.
  • Vergi Açısından Şeffaflık: Adi ortaklıklarda işletmenin kazancı, ortakların şahsi gelir vergisine tabi tutulur. Ortağın kazancı, işletmenin ticari faaliyetlerinden elde ettiği kardan oluşur.

Adi ortaklık, şirket türleri arasında en basit ve en eski olanlardan biridir. Özellikle küçük işletmeler için kolaylıkla kurulabilir ve yönetilebilir. Bununla birlikte, sınırsız sorumluluk nedeniyle dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve işletme risklerinin önceden planlanması önemlidir.