Gaziantep Defter Tasdik Ücretleri 2019

2019 Defter Tasdik Ücretleri | Gaziantep

Gaziantep Defter Tasdik Ücretleri | Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 2019 yılı defter tasdik ücretleri, e-defter ve defter beyan sistemi için sarf malzeme katılım giderleri yayınlandığında bu sayfadan duyurulacaktır.

İşletme defterleri 1 Ocak 2019’dan itibaren defter beyan sistemi kapsamına alınıyor.

Beylikdüzü Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu

Gaziantep ilinde 2018 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri aşağıdaki gibidir :

2018 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğinde karar alınmıştır.

2018 Yılı Mükellef İçin Defter ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri

1 – İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) : 500,00-TL

İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarın binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

2 – İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçili) : 600,00-TL

İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi ,e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

3 – Bilanço Usulü Defter (Şahıs) (İşçisiz) : 850,00-TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşme yıllık tutarının binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

4 – Bilanço Usulü Defter (Şahıs) (İşçili) : 1.200,00-TL

Yevmiye,defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi ,e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

5 – Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketleri) (İşçisiz) : 1.500,00-TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

6 – Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketleri) (İşçili) : 1.750,00-TL

Yevmiye,defteri kebir, envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi ,e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

7 – E-Deftere Geçen Firmalardan Alınacak Ücret (İşlemleri Büroda Takip Edilen) : 1.750,00-TL

8 – Kapanış Tasdiki : 250,00-TL

Notlar :
1- 2018 yılında vereceğimiz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisine tabidir.
2- Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda tablo da gösterilen rakamlara dahil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğine koruyacaktır.
3- Şubesi olan firmalarda % 10 fark eklenmesi öngörülmüştür
4- Yukarıdaki tarife asgari tarifedir.
5- Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
6- Yukarıdaki karara uyulup uyulmaması ihtiyaridir.

Gaziantep ilinde 2017 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri aşağıdaki gibidir :

Oda Danışma Meclisimizin 01/12/2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 2016/8 sayılı karar ile 2017 yılında kullanılacak olan ticari defterler, noter masrafları,2017 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğinde karar alınmıştır.

2017 Yılı Mükellef İçin Defter ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri

1 – İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) :400,00-TL

İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarın binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

2 – İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçili) : 500,00-TL

İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi ,e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

3 – Bilanço Usulü Defter (Şahıs) (İşçisiz) : 750,00-TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2017 yılı ücret sözleşme yıllık tutarının binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

4 – Bilanço Usulü Defter (Şahıs) (İşçili) : 1000,00-TL

Yevmiye,defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi ,e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

5 – Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketleri) (İşçisiz) : 1.200,00-TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

6 – Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketleri) (İşçili) : 1.500,00-TL

Yevmiye,defteri kebir, envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi ,e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

7 – E-Deftere Geçen Firmalardan Alınacak Ücret (İşlemleri Büroda Takip Edilen) : 1.500,00-TL

8 – Kapanış Tasdiki : 200,00-TL

Notlar :
1- 2017 yılında vereceğimiz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisine tabidir.
2- Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda tablo da gösterilen rakamlara dahil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğine koruyacaktır.
3- Şubesi olan firmalarda % 10 fark eklenmesi öngörülmüştür
4- Yukarıdaki tarife asgari tarifedir.
5- Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
6- Yukarıdaki karara uyulup uyulmaması ihtiyaridir.