0 (212) 875 22 66

 

0 (555) 225 08 74

İSMMMO

       

Sirküler

 

Mali Sirküler

SİRKÜLER

 
ARALIK - 2015 mali sirküler
» 28.12.2015 | Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadler Artırılmıştır.
» 28.12.2015 | 2016 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları.
» 28.12.2015 | 2016 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel iletişim Vergisi.
» 28.12.2015 | 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları.
» 28.12.2015 | 4 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
» 28.12.2015 | 2016 Yılı Harç Tutarları.
» 28.12.2015 | Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar Artırıldı.
» 28.12.2015 | 2016 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler Artırılmıştır.
» 28.12.2015 | Değerli Kağıt Bedelleri Yeniden Belirlendi.
» 28.12.2015 | 2016 Yılı Damga Vergisi Tutarları.
» 28.12.2015 | 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.
» 25.12.2015 | 459 Sıra No.lu Vergi Usul kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
» 25.12.2015 | 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
» 23.12.2015 | Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
» 09.12.2015 | Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri.
 
 
KASIM - 2015 mali sirküler
» 20.11.2015 | Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
» 20.11.2015 | 289 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
 
 
EKİM - 2015 mali sirküler
 
 
EYLÜL - 2015 mali sirküler
 
 
AĞUSTOS - 2015 mali sirküler
» 10.08.2015 | Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.
» 06.08.2015 | Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
» 06.08.2015 | Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
 
 
TEMMUZ - 2015 mali sirküler
» 02.07.2015 | Sermaye Şirketlerinde Sermaye Üzerinden Hesaplanan Faizin Vergi Matrahından İndirimine İlişkin BKK Yayımlandı.
 
 
HAZİRAN - 2015 mali sirküler
» 08.06.2015 | Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ...
» 04.06.2015 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452) Yayımlandı.
» 04.06.2015 | Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 451) Yayımlandı.
» 03.06.2015 | Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair ...
 
 
MAYIS - 2015 mali sirküler
» 18.05.2015 | Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam ...
» 18.05.2015 | Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait ...
» 04.05.2015 | E-Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanması İşlemlerinin Yerine Getirilme Süresi Uzatıldı.
 
 
NİSAN - 2015 mali sirküler
» 27.04.2015 | Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 214)’de Değişiklik Yapılmasına ...
» 01.04.2015 | 74 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
 
MART - 2015 mali sirküler
» 09.03.2015 | Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
» 02.03.2015 | Kosova ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı.
» 02.03.2015 | Sermaye Şirketlerinin Aşacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
» 02.03.2015 | Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kuruları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı.
 
 
ŞUBAT - 2015 mali sirküler
» 09.02.2015 | Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği Yayımlandı.
» 03.02.2015 | Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
» 02.02.2015 | Yabancı Paraların 31.12.2014 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları.
» 02.02.2015 | Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı.
 
 
OCAK - 2015 mali sirküler
» 28.01.2015 | İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği Yayımlandı.
» 27.01.2015 | 6552 Sayılı Kanunu’nun 73. Ve 80. Maddeleri Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacakları ile İlgili İlk Taksit Ödeme Süresinin Son ...
» 27.01.2015 | Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
» 23.01.2015 | Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri.
» 22.01.2015 | Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı Artırıldı.
» 19.01.2015 | 444 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulaması Kaldırıldı.
» 19.01.2015 | Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye ...
» 19.01.2015 | Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ...
» 12.01.2015 | Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı.
» 12.01.2015 | Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlikle İlgili Taban ve Tavan Ücretleri.
» 09.01.2015 | 2015 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları.
» 08.01.2015 | 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları.
» 06.01.2015 | 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini Açıklayan 70 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
» 05.01.2015 | 2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik ...
» 05.01.2015 | Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na İlişkin BKK Yayımlandı.
» 05.01.2015 | Bir İşletmenin Defterlerini Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Tutabilmesi Hakkında BKK Yayımlandı.
» 05.01.2015 | Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü.
» 05.01.2015 | Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadler Arttırılmıştır.
» 05.01.2015 | 2015 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları.
» 05.01.2015 | Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelerce Münferit ve Konsolide Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Yürürlükteki ...
» 05.01.2015 | Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 2 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
» 05.01.2015 | 2015 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Harç Tutarları Katsayısı.
 
 

Sıkça Sorulan Sorular

 
Bir şirkette SSK'lı çalışırken home ofis şahıs şirketi kurabilir miyim? Bağ-Kur primi öder miyim?
 
Evden çalışıyorum, e-ticaret yapıyorum. Kira stopajı ne kadar öderim?
 
Nasıl vergi levhası alabilirim? Vergi levhası çıkarmanın maliyeti nedir?
 
Mavi kart ile şahıs işletmesi kurabilir miyim?
 
Instagram hesabımdan ürün tanıtımı ve satış yapıyorum. Karşılığında hesabıma para yatıyor. Vergi kaydı açmalı mıyım? Vergi levhasız çalışırsam ceza yer miyim? Cezası ne kadar olur?

Sıkça Sorulan Sorular

Hakkımızda

 
Muhasebe büromuz 2013 yılında Beylikdüzü'nde kuruldu. Şirket kurmak isteyenlere ve SMMM - serbest muhasebeci mali müşavir arayışında olan vergi mükelleflerine yerinde hizmet veriyoruz.

Hakkımızda
 

Hizmetlerimiz

 
Beylikdüzü bölgesinde mali müşavirlik ve şirket kuruluşları alanında hizmet veriyor, vergi mükelleflerinin defterlerini tutuyoruz. Vergi levhası çıkartmak için sürekli hizmet sunuyoruz.

Hizmetlerimiz
Şahıs Şirketi Kurmak
 
Ticari faaliyete başlamanın en hızlı ve en düşük maliyetli yolu şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurmaktır. 2017 yılında şahıs şirketi kurmak için yapmanız gereken tek işlem ticari faaliyetinizi sürdüğünüz bir işyeri adresi belirlemek. Bu adres; ikamet ettiğiniz ev "home-office" ya da kiraladığınız bir ofis - dükkan olabilir. Devamı için tıklayın!
 

© 2013 - 2017 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmetleri