Yazılar

Defter Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

Defter beyan aracılık ve sorumluluk sözleşmesi PDF formatında indirmek için, tıklayın!

Ek- 1

Sözleşme Numarası: ……………

Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi
(Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta ……………  (bundan sonra “Meslek Odası” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………… bundan sonra “Mükellef/İşveren” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Devamını Oku