Yazılar

Hurdaya Ayrılmış Araçların Motorlu Taşıt Vergisi ile Trafik Para Cezaları Borcu Siliniyor

Özet : 48 seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 7020 sayılı Kanun’un Geçici 1’nci maddesi kapsamında

  • Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını hurdaya çıkarılmaları durumunda 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergileri ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının
  • Model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlardan mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan  taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının

tahsilinden vazgeçilmesine konularında açıklama ve düzenlemeler yer almıştır.

Devamını Oku