Yazılar

Sirküler

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devamını Oku