2018 Defter Tasdik Ücretleri | Ankara

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği tarafından yayınlanan 2018 yılı defter tasdik ücretleri ve sarf malzeme katılım giderleri aşağıdaki gibidir :

İşletme Defteri | Hizmet İşletmeleri / Serbest Meslek (İşçisiz) – 490,00 TL

Devamını Oku

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Mücbir Sebep Hallerinde İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları

ÖZET : 5510 Sayılı Kanun’un 91’inci maddesine göre; yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler ve sigortalılar ile yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalıların, 5510 Sayılı Kanun’a göre kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer kurum alacaklarının ödeme süreleri ertelenmektedir.

Devamını Oku

2018 Defter Tasdik Ücretleri | Adana

Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlanan 2018 yılı defter tasdik ücretleri ve sarf malzeme katılım giderleri aşağıdaki gibidir :

İşletme Defteri | Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) – 380,00 TL

Devamını Oku

2018 Defter Tasdik Ücretleri | Bursa

2018 yılı defter tasdik ücretleri Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlandığında bu sayfadan duyurulacaktır.

Devamını Oku

2017 Yılında Vergi Levhası Çıkartma Masrafı

Vergi Levhası Çıkarma

Hemen aynı gün vergi levhası çıkarmanız mümkün!

2017 yılında en düşük maliyet ile vergi levhası çıkartmak için şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurabilirsiniz.

Şahıs şirketinizi kurarken sadece işyeri kira sözleşmeniz ya da tapunuz yeterli oluyor.

Devamını Oku

2018 Defter Tasdik Ücretleri | İstanbul

2018 yılı defter tasdik ücretleri İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği tarafından yayınlandığında bu sayfadan duyurulacaktır.

Devamını Oku

Ertelenen Prim Borçlarının KDV Mahsubu ile Ödenmesi

Özet : Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı 30.10.2017 tarih 5461186 sayılı genel yazı ile ertelenen prim borçlarının KDV mahsubu ile ödenebileceğini belirtmiştir.

Devamını Oku

2018 Defter Tasdik Ücretleri | Kütahya

2018 yılı defter tasdik ücretleri Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlandığında bu sayfadan duyurulacaktır.

Devamını Oku

2018 Defter Tasdik Ücretleri | Kahramanmaraş

2018 yılı defter tasdik ücretleri Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlandığında bu sayfadan duyurulacaktır.

Devamını Oku

2018 Defter Tasdik Ücretleri | Fethiye

2018 yılı defter tasdik ücretleri Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlandığında bu sayfadan duyurulacaktır.

Devamını Oku