Mali Müşavirlik Hizmetleri

Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlaması.

Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin düzenlenmesi.

Sabit kıymet kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin şirket bünyelerine muhasebe altyapısının oluşturulması.

Firma personelinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konusunda eğitimi.

Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve ücret bordrolarının düzenlenmesi.

SSK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü.

İşe giren ve işten ayrılan personel bildirimleri.

Şirket Kuruluş İşlemleri

Şahıs Şirketi Kuruluşu (Şahıs İşletmesi)

Home Ofis Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu (Tek Ortaklı & Çok Ortaklı)

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

Instagram’da Vergi Levhası ile Faturalı ve Yasal Şekilde Satış Yapmak

Maliye Bakanlığı son zamanlarda gayri resmî şekilde e-ticaret…

Şahıs İşletmesi Kurmak

Ticari faaliyete başlamanın en hızlı ve en düşük maliyetli…

E-Ticaret ile Paralel Artan Home-Ofis Şirket Kuruluşları

Teknolojinin ticari hayata etkisiyle e-ticaret hacmi günden…