Şirket Kuruluşları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe Bürosu | Şirket Kuruluşları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmetleri

  • 2023 yılında şirket kuruluşları; şahıs işletmeleri, limited şirketler ve anonim şirketler.
  • Şirket kuruluşu öncesinde ve sonrasında sürekli danışmanlık.
  • Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlaması.
  • Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin düzenlenmesi.
  • Sabit kıymet kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması. 
  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin şirket bünyelerine muhasebe altyapısının oluşturulması.
  • Firma personelinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konusunda eğitimi.
  • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve ücret bordrolarının düzenlenmesi.
  • SSK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü.
  • İşe giren ve işten ayrılan personel bildirimleri.