Mali Müşavirlik Hizmetleri

 • Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlaması.
 • Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin düzenlenmesi.
 • Sabit kıymet kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması.

 

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin şirket bünyelerine muhasebe altyapısının oluşturulması.
 • Firma personelinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konusunda eğitimi.
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve ücret bordrolarının düzenlenmesi.
 • SSK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü.
 • İşe giren ve işten ayrılan personel bildirimleri.

Şirket Kuruluş İşlemleri

 1. Şahıs Şirketi Kuruluşu (Şahıs İşletmesi)
 2. Limited Şirket Kuruluşu (Tek Ortaklı & Çok Ortaklı)
 3. Anonim Şirket Kuruluşu (Tek Ortaklı & Çok Ortaklı
 4. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları
 5. Home Ofis Şirket Kuruluşu