Mali Müşavirlik Hizmetleri

  • Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlaması.
  • Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin düzenlenmesi.
  • Sabit kıymet kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması.
  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin şirket bünyelerine muhasebe altyapısının oluşturulması.
  • Firma personelinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konusunda eğitimi.
  • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve ücret bordrolarının düzenlenmesi.
  • SSK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü.
  • İşe giren ve işten ayrılan personel bildirimleri.

Şirket Kuruluş İşlemleri

2017 Yılında Vergi Levhası Çıkartma Masrafı

Vergi Levhası Çıkarma

Hemen aynı gün vergi levhası çıkarmanız mümkün! 2017…
Home Ofis Şahıs Şirketi Kurmak

Home Ofis Şirket Kurmak

Ticari faaliyetinizi evden yürütmenize bir engel yoksa şirketinizi…
Adım Adım Limited Şirket Kuruluşu

Adım Adım Limited Şirket Kuruluşu

1) Süreç bir mali müşavir ile anlaşarak başlar. Mali müşavir,…