Yazılar

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Mücbir Sebep Hallerinde İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları

ÖZET : 5510 Sayılı Kanun’un 91’inci maddesine göre; yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler ve sigortalılar ile yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalıların, 5510 Sayılı Kanun’a göre kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer kurum alacaklarının ödeme süreleri ertelenmektedir.

Devamını Oku