Yazılar

Adım Adım Limited Şirket Kuruluşu

Bu sayfada limited şirket kuruluşu hakkında sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını bulacaksınız.

2024 yılında limited şirket kuruluş masrafı en az 14.000 TL *

  • Ticaret Odası Masrafları ≌ 6.500 TL
  • Mali Müşavirlik Hizmeti ≌ 4.500 TL
  • Noter Masrafları ≌ 2.750 TL
  • Vergi Dairesi Masrafları ≌ 250 TL

* Bu masraflar asgari olarak; tek ortak ve 50.000 TL sermayeli bir limited şirket için İstanbul Ticaret Odası’na göre hesaplanmıştır.

25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 CK ile 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Aynı Kanunun 580 inci maddesinin birinci fıkrasında Limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen ez az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltilmiştir. Söz konusu Karar, 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Online

Devamını Oku