Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi Örneği

Bu sayfada farklı formatlarda yer alan kira sözleşmesi / kira kontratı örneklerini işyerleri, dükkanlar, ofisler, home ofisler ve meskenler / ev – konut için kullanabilirsiniz.

 

 

Kira sözleşmesi; genel olarak kullandırma borcu doğuran sözleşmelerdendir. Kullandırma borcu doğuran sözleşmelerde taraflardan birisi elindeki bir malın kullanımını karşı tarafa devretmeyi taahhüt ederken diğer taraf bedel ödemeyi taahhüt eder.

 

İş bu kontrat ….. maddeden ibaret olup ….. nüsha düzenlenip, muhatapların her
birine verilmiştir. İhtilaf halinde …………… mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Aşağıdaki imzaları bulunan Mal sahibi – Kiracı – Kiracı Kefili yukarıdaki bütün maddeleri
herhangi bir tazyike maruz kalmadan okuyup imza suretiyle kabul edilmiştir.