Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi Örneği

Kira Sözleşmesi Örneği | Kira Kontratı Örneği

Bu sayfada farklı formatlarda yer alan kira sözleşmesi / kira kontratı örneklerini işyerleri, dükkanlar, ofisler, home ofisler ve meskenler / ev – konut için kullanabilirsiniz.

 

Kira Sözleşmesi Örneği | Kira Kontratı Örneği

Kira sözleşmesi; genel olarak kullandırma borcu doğuran sözleşmelerdendir. Kullandırma borcu doğuran sözleşmelerde taraflardan birisi elindeki bir malın kullanımını karşı tarafa devretmeyi taahhüt ederken diğer taraf bedel ödemeyi taahhüt eder.

İş bu kontrat ….. maddeden ibaret olup ….. nüsha düzenlenip, muhatapların her
birine verilmiştir. İhtilaf halinde …………… mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Aşağıdaki imzaları bulunan Mal sahibi – Kiracı – Kiracı Kefili yukarıdaki bütün maddeleri
herhangi bir tazyike maruz kalmadan okuyup imza suretiyle kabul edilmiştir.

Kira Sözleşmesi Özel Hükümler

1 – Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmasına ,evsaf meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye mecburdur.

2 – Kiralananın tahsis konut ise sadece aile bireyleri oturacaktır. Hiç bir şekilde üçüncü bir kişi ikamet eden sıfatıyla geçici veya daimi surette kiralanan da kalamaz ; Kiralanan işyeri ise burada sadece kiracı, kararlaştırılan konuda faaliyet yürütecektir.

3 – Kiralanan yerin su, elektrik, doğalgaz ,yakıt masrafları, apartmanın aydınlatılması, temizlenmesi gibi nedenlerle doğacak apartman aidatları v.b. giderler ile kapıcı parası kiracıya aittir.

4 –  Kiralanan malik tarafından satılığa çıkarılacak olursa ; kiracı müşteri adaylarının kiralananı gezip görmelerine müsaade edecektir.

5 – Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur.
Ancak kiralananda, giderilmesi kiraya verenin sorumluluğu kapsamında bulunan herhangi bir arıza veya hasar meydana gelirse, kiracı durumu kiraya verene yazılı olarak ihbar edecektir. İhbar yapmadan ,kiracının kendiliğinden yapacağı harcamalardan kiraya veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı kiraya verenin muvafakatı çerçevesinde anlaşarak, kiralananda bir takım faydalı tadilat ,tamirat ve dekorasyon yapabilir. Tahliye sırasında kiraya verenin seçimlik hakkı yapılan anlaşma ile sınırlı olacaktır.

6 – Elektrik ,su ve doğalgaz abonelikleri, sözleşmenin imzalanmasından itibaren ……. Süre içinde
işlemlerin takibi harcamaları yapma sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere, kiracının kendi adına yaptıracaktır. Bundan başka kiracılar (konut kiralamasında) , 15 gün içinde mahalle muhtarlığına kiralananda oturduklarına dair beyanname vererek gerekli kayıt işlemlerini yaptıracaklardır.

7 – Kiracı, kiralanan gayrimenkulün kira bedeli üzerinden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesi gereğince % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır.

8 – Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri kiraya verene kullanılması için lazım gelen temizleme ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta âdete bakılır.

9 – Kiracı bu kira kontratosunun ek 1ve 2 belirtilen hususi şartlar baki kalmak şartı ile dönem sonunda kiralananı tahliye etmek isterlerse bu isteklerini dönem sonundan en az bir ay önce ,kiraya verene yazılı olarak bildirecektir.

10 – Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira kanunu ,Medeni kanun, Borçlar kanunu,634 Sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on google
Google
Share on email
Email
Share on print
Print

Bu sayfayı paylaşmak istiyorum!
1 cevap

YORUM!

Bu konuda yazmak ister misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir