2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

Şanlıurfa Defter Tasdik Ücretleri ~ 2020 Yılı

Şanlıurfa Defter Tasdik Ücretleri 2020 Yılı | Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 2020 yılı defter tasdik ücretleri, e-defter ve defter beyan sistemi için sarf malzeme katılım giderleri aşağıdaki gibidir :

İşletme Defteri | Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) – 330,00 TL

İşletme defterleri 1 Ocak 2019’dan itibaren defter beyan sistemi kapsamına alınıyor.

Beylikdüzü Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu

Şanlıurfa ilinde 2020 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri aşağıdaki gibidir :

2020 Yılı Ticari Defterleri, Noter Tasdik Ücretleri, E-Bildirge, E-Beyanname internet giderleri, Matbu Evrak ve Kırtasiye harcamalarının hesaplanması amacıyla Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yıllık “MALİ YÜKÜMLÜLÜK GİDERLERİ” toplamı asgari tutarının aşağıdaki şekilde olacağı öngörülmüştür.

2020 Yılı Mükellef İçin Defter Tasdikleri ile Giderlere Katılım Tutarları

İşçisizİşçili
İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri330,00 TL440,00 TL
Bilanço Defteri – Gelir Vergisi Mükellefleri (E-Defter Dahil)1.210,00 TL1.650,00 TL
Bilanço Defteri – Kurumlar Vergisi Mükellefleri (E-Defter Dahil)1.650,00 TL2.200,00 TL

NOTLAR

1- Yukarıdaki ücretler; Defter, Noter Tasdiki (İşletme – Serbest Meslek Defteri Hariç), Ulaşım, Matbu Evrak, İnternet bağlantı gideri ve Kırtasiye giderleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.
2- Talep edilmesi halinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi fiyatlara dahil değildir.
3- Yukarıda tespit edilen ücretler mükellefiyet türleri itibariyle dikkate alınmış olup, işletme iş hacmi büyüklüğü meslek mensubunca takdir edilecektir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on google
Google
Share on email
Email
Share on print
Print

Bu sayfayı paylaşmak istiyorum!