Güncel Vergi ve Sosyal Güvenlik Soruları ve Cevapları

Soru Cevap

Yazar kasa pos kullanmama cezası ne kadar?

Soru : Şahıs şirketi sahibiyim. Dükkanımda hem online, hem de perakende satış yapmaktayım. Yazar kasa almam gerekiyormuş. Almazsam tespiti halinde ne kadar ceza kesilir?

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

 

Cevap : Perakende satışı olan tüm mükellefler ÖKC (ödeme kaydedici cihaz) kullanmak zorundadır.
213 sayılı Kanunun mükerrer 355!inci maddesinde öngörülen Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır.
2022 yılında – 2. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022’dan itibaren) 1.700 Türk Lirası ceza kesilir.