Yazılar

Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7061 Sayılı Kanun

Özet : 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok vergi kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir.

  • 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları %22 oranında kurumlar vergisine tabi olacaktır.
  • Asgari ücretlerin vergi tarifesi dilim değişikliği nedeniyle 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altına düşmesinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15’e düşürülmüştür.
  • Mükelleflerin ikamet adres değişikliğini bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiştir.
  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 sini geçemeyeceği belirtilmiştir.
  • Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı %20 ‘ye yükseltilmiştir.
  • Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna tutarı %75’den %50’ye indirilmiştir.
  • Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • Motorlu taşıtlar vergileriyle ilgili vergi artışına yönelik yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Daha önce kamuoyunda tartışılan dağıtılmayan kar paylarının vergilendirilmesine ilişkin düzenlemede Yasada yer almamıştır.

Devamını Oku