Maliye İşe Başlama ve İşi Bırakma Bildirimi

İşe Başlama / İşi Bırakma Bildirimi

Vergi dairesine verilmek üzere, işe başlama ya da işi bırakma bildiriminde bulunmak için alttaki formları PDF ya da Excel formatında – ön ve arka yüzleri ile birlikte – indirerek kullanabilirsiniz.

 

 

  • Vergiye tabi faaliyeti olan gerçek ve tüzel kişiler bu faaliyetlerini vergi dairelerine bildirmek zorundadırlar. (VUK Madde 160)
  • Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendileri tarafından veya avukat ya da serbest muhasebeci mali müşavir yetkisi almış meslek mensupları tarafından ilgili vergi dairesine yapılır.
  • Şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise, başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicil memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır.
  • Bu bildirimleri alan vergi daireleri işlem yönergesine göre yedi gün içerisinde işe başlama veya işi bırakma hakkında yoklama memurlarını ilgili iş yerlerine yollamak zorundadırlar.