Muhasebe Ücretleri 2022 | 2022 Yılı İstanbul Muhasebe Ücret Tarifesi

2022 Yılı Muhasebe Ücret Tarifesi

1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle; mevcut olan 2022 yılı tarifesinin, içerik ve tutarları %60 oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir. Güncel ücret tarifesini PDF formatında indirmek için, tıklayın!

1 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan muhasebe ücret tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da 2022 Yılında Uygulanan Muhasebe Ücret Tarifesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı için yayımladığı muhasebe ücret tarifesinde 2021 yılı rakamlarını, yeniden değerleme oranınca arttırmıştır.

1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler.

2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV dahil tutarlardır.

3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

 • Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.
 • Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
 • Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.
 • Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.
 • Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
 • DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İÇİN A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır. TARİFE İSTANBUL İÇİN % 35 ARTIŞ YAPILMIŞ HALİDİR.
 • Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
 • Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.
 • Defter tutacak firmalarda tarifede yer alan ücretler % 50 ilave edilir.
 • Ayni sermaye artırımlarında tarifede yer alan ücretlere % 50 ilave edilir.
 • Maliye Bakanlığı’na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4’ü tutarında ek ücret alınır. TARİFE İSTANBUL İÇİN ARTIŞ YAPILMIŞ HALİDİR.
 • Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:

 • I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.
 • Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.
 • Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.
 • 2022 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2022 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.

5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen
ücret tarifesi uygulanır.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.

7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

8- Tablo I’ de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.

9- İl grupları aşağıdaki gibidir:
1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Tekirdağ.
2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Sakarya, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.
3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.
4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.

Muhasebe Ücretleri 2022

2022 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi 31/12/2021 tarih ve Mükerrer 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı, yayımlamış olduğu tarifede önceki yıl rakamlarını, yeniden değerleme oranınca artırmıştır. Ekte bilgilerinize sunduğumuz tarife, İstanbul için artırılmış halidir. Resmi Gazete ‘de yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6 fıkrası) – Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) %35, oranında artırılarak uygulanır. Hükmüne göre; Defter tutma ücretleri İstanbul için revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde
% 35 ve (3.11) fıkrası gereği Maliye Bakanlığı’na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin % 4’ü tutarından ek ücret alınır hükmüne göre İLAVELERİ YAPILMIŞ ’tır. Ayrıca ilave yapılmayacaktır.
Ayrıca müşterinin özelliğine göre, notlar bölümündeki diğer ilaveler ve indirimler değerlendirilerek asgari ücret tespiti yapılacaktır.

2021 Yılı Muhasebe Ücret Tarifesi

2021 yılı için uygulanacak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM mesleki asgari ücret tarifesi 31/12/2020 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu tarifede önceki yıl rakamlarını, yeniden değerleme oranınca artırmıştır. Ekte bilgilerinize sunduğumuz tarife, İstanbul için revize edilmiş halidir.

2021 yılı muhasebe ücret tarifesi PDF formatında indirmek için, tıklayın!

2020 Yılı Muhasebe Ücret Tarifesi

2020 yılı için uygulanacak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM mesleki asgari ücret tarifesi 30/12/2019 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu tarifede önceki yıl rakamlarını, yeniden değerleme oranınca artırmıştır. Ekte bilgilerinize sunduğumuz tarife, İstanbul için revize edilmiş halidir.

2020 yılı muhasebe ücret tarifesi PDF formatında indirmek için, tıklayın!

2019 Yılı Muhasebe Ücret Tarifesi

2019 yılı için uygulanacak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM mesleki asgari ücret tarifesi 30/12/2018 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu tarifede önceki yıl rakamlarını, yeniden değerleme oranınca artırmıştır. Ekte bilgilerinize sunduğumuz tarife, İstanbul için revize edilmiş halidir.

2019 yılı muhasebe ücret tarifesi PDF formatında indirmek için, tıklayın!

2018 Yılı Muhasebe Ücret Tarifesi

2018 yılı için uygulanacak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM mesleki asgari ücret tarifesi 30/12/2017 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu tarifede önceki yıl rakamlarını, yeniden değerleme oranınca artırmıştır. Ekte bilgilerinize sunduğumuz tarife, İstanbul için revize edilmiş halidir.

2018 yılı muhasebe ücret tarifesi PDF formatında indirmek için, tıklayın!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on google
Google
Share on email
Email
Share on print
Print

Bu sayfayı paylaşmak istiyorum!