Google Adsense Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Google Adsense reklam gelirlerinin vergilendirilmesi; dünyanın lider şirketleri arasında yer alan Google Inc.’ın en büyük gelir kaynağı reklam yayıncılığıdır. (Google Adsense)

Bugün internet sitelerinde oldukça yaygın bir biçimde kullanılan Google Adsense uygulamaları, elde edilen gelirler ile ilgili insanların aklında vergisel anlamda bazı soru işaretlerine yol açmaktadır.

Google reklamlarından (Google Adsense) elde edilen gelir sebebiyle, kazanç sahiplerinin gelir vergisi mükellefiyeti açması gerekir. Bu noktada en pratik ve az maliyetli çözüm home ofis şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurmak ve gelir vergisi mükellefi olmaktır.

Online

 

Aslında bu konuda esas soru vergi mükellefiyetinin açılıp açılmaması değil, Google Adsense’den elde edilen reklam gelirine karşılık Google’a kesilmesi gereken faturanın vergiden muaf olup olmadığıdır.

Yanlış uygulama; Google reklamlarından gelir elde edenlerin Google’a keseceği bu faturanın hizmet ihracatına girdiğini düşünüp, KDV Kanunu Madde-11’e göre KDV’den istisna tutulacağını sanmasıdır.

Google’a kesilecek fatura hizmet ihracatı gibi gözükse de, aslında Türkiye’nin Google’dan hizmet ithalatı söz konusudur. Reklam geliri elde edenler bu ithalata aracılık etmektedir. Bu şartlar altında herhangi bir vergi muafiyeti yoktur. Reklam geliri elde eden kişinin, Google’a %18 KDV oranıyla fatura kesmesi gerekmektedir.

Not: Hizmet ihracatı olması için tıklamaların yurt dışından yapılması ve bunun ispatı gerekmektedir. Ancak bu şekilde KDV’siz fatura söz konusu olabilir.

 

0 cevaplar

YORUM!

Bu konuda yazmak ister misiniz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir