Bursa Defter Tasdik Ücretleri 2019

2019 Defter Tasdik Ücretleri | Bursa

Bursa Defter Tasdik Ücretleri | Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 2019 yılı defter tasdik ücretleri, e-defter ve defter beyan sistemi için sarf malzeme katılım giderleri yayınlandığında bu sayfadan duyurulacaktır.

İşletme defterleri 1 Ocak 2019’dan itibaren defter beyan sistemi kapsamına alınıyor.

Beylikdüzü Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu

Bursa ilinde 2018 yılında uygulanan defter tasdik ücretlerine ulaşılamamıştır!

Bursa ilinde 2017 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri aşağıdaki gibidir :

1 – İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) – 300,00 TL

İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

2 – İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçili) – 400,00 TL

İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

3 – Bilanço Usulü Defter (İşçisiz) – 750,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

4 – Bilanço Usulü Defter (İşçili) – 900,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

4 – Şirket ve Kooperatifler (İşçisiz) – 1.100,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

4 – Şirket ve Kooperatifler (İşçili) – 1.300,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

5 – Elektronik Ortamda Defter – 1.500,00 TL

Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliğde defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve gereken şartlara – prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2017 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs. (6102 Sayılı TTK’na göre Haziran 2017 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki)

Notlar:
1- 300 sayfadan fazla olan defterlerden her 100 sayfa için 100,00 TL fazla tasdik ücreti alınır.
2- Her şube için %20 ilave tasdik ücreti alınır.
3- Ticaret sicil tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dahil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı taktirde hazırda bulunan ticaret sicil tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.

Belirlenen ücretler tavsiye niteliğindedir.

2017 Bursa Defter Tasdik Ücretleri