2018 Defter Tasdik Ücretleri | Bodrum

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlanan 2018 yılı defter tasdik ücretleri ve sarf malzeme katılım giderleri aşağıdaki gibidir :

İşletme Defteri | Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) – 560,00 TL

Bölge Bölge Defter Tasdik Ücretleri
Adana
Aksaray Alanya Ankara Antalya Bitlis Bursa Bodrum Çorum Denizli Fethiye Gaziantep İstanbul Kahramanmaraş Kocaeli Kütahya Nevşehir Samsun Sivas Şanlıurfa Trabzon Yozgat

Oda Danışma Meclisimizin 11.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2018 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2018 yılına ait kırtasiye ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır.

Danışma Meclisinin almış olduğu tavsiye kararına uyulmasını rica ederiz.

2018 Yılı Mükellef İçin Defter Tasdikleri ile Giderlere Katılım Tutarları

1. İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) : 560,00 TL

İşletme defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

2. İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçili) : 660,00 TL

İşletme defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık hizmet prim hizmet cetveli, aylık iş gücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kâğıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.

3. Bilanço Usulü Defter (Şahıs) (İşçisiz) : 1.070,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları, internet kullanım masrafları vs.

4. Bilanço Usulü Defter (Şahıs) (İşçili) : 1.180,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık hizmet prim hizmet cetveli, aylık iş gücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kâğıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.

5. Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketleri) (İşçisiz) : 1.460,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs.

6. Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketleri) (İşçili) : 1.730,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık hizmet prim hizmet cetveli, aylık iş gücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kâğıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.

7. Tasfiye Sürecindeki ve Gayri Faal Şirketler : 660,00 TL

Not: Her şube işyeri için % 20 zamlı tarife uygulanır.

 PDF dosya olarak indirmek için, tıklayın!

Bodrum’da 2017 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri aşağıdaki gibidir :

Oda danışma meclisimizin 25.11.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2017 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2017 yılına ait kırtasiye ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır.

Danışma meclisinin almış olduğu tavsiye kararına uyulmasını rica ederiz.

2017 Yılı Mükellef İçin Defter Tasdikleri ile Giderlere Katılım Tutarları

1. İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) : 510,00 TL

İşletme defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

2. İşletme Defteri – Serbest Meslek Defteri (İşçili) : 600,00 TL

İşletme defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık hizmet prim hizmet cetveli, aylık iş gücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kâğıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.

3. Bilanço Usulü Defter (Şahıs) (İşçisiz) : 975,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları, internet kullanım masrafları vs.

4. Bilanço Usulü Defter (Şahıs) (İşçili) : 1.080,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık hizmet prim hizmet cetveli, aylık iş gücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kâğıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.

5. Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketleri) (İşçisiz) : 1.080,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs.

6. Bilanço Usulü Defter (Sermaye Şirketleri) (İşçili) : 1.580,00 TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2017 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık hizmet prim hizmet cetveli, aylık iş gücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kâğıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.

7. Tasfiye Sürecindeki ve Gayri Faal Şirketler : 600,00 TL

Not: Her şube işyeri için % 20 zamlı tarife uygulanır.

 PDF dosya olarak indirmek için, tıklayın!